g"> Trädgårdera Mera -

Orginal.


Detta är orginal tidningsannonser för olika växter från 1900-1910.
På baksidan står det odlingsanvisningar.
 
Hur vackra är de inte?
 
 
 
 

Ska köpa ramar och sätta upp så snart jag kan!